Info fra Silkeborg kommune

Kære alle / Hermed info fra Silkeborg kommune

Silkeborg Kommunes kriseberedskab har udarbejdet disse retningslinier for kørsel med skolebørn i Coronatiden:

Der skal forsat være et meget skærpet fokus på  rengøring, hygiejne m.m.. Dette fortætter uændret.

I forhold til tidligere skal der dog anvendes mundbind:

  • Borgere og chauffør skal bære mundbind under kørsel
  • Mundbindet skal fjernes, hvis borgeren får svære gener eller ubehag som f.eks. vejrtrækningsproblemer
  • Der udleveres gratis mundbind til de borgere som ikke selv har medbragt et mundbind, men borgeren må ikke oplyses om det
  • Chaufføren er ansvarlig for, at der forefindes mundbind i køretøjet
  • Chaufføren skal kende til vejledninger for korrekt brug af mundbind og kan være borgerne behjælpelig med at få mundbindet på

Følgende personer vil være fritaget for at bruge mundbind:

  • Personer med vejrtrækningsproblemer
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
  • Personer der er fysisk eller mental svækket, som gør at de af den grund ikke selv kan fjerne mundbindet
  • Personer som har fysiske forandringer i ansigtet der gør at de ikke kan bære mundbind
  • Børn under 12 år

Vil I sørge for, at disse retningslinier bliver oplyst til alle chaufførerne, således at det fungerer fra mandag morgen og gerne også fra hjemkørsel i dag?

God og varm weekend

Lene Degn Christensen
Specialist

Sekretariatet, Team kvalitet og myndighed
Skoleafdelingen