Retningslinier for kørsel med skolebørn fra på mandag - Covid 19

Kære alle / Hermed info fra Silkeborg kommune

 

Silkeborg Kommunes kriseberedskab har udarbejdet disse retningslinier for kørsel med skolebørn i Coronatiden:

 

Der skal forsat være et meget skærpet fokus på  rengøring, hygiejne m.m.. Dette fortætter uændret.

 

I forhold til tidligere skal der dog anvendes mundbind.

 

 • Borgere og chauffør skal bære mundbind under kørsel
 • Følgende personer vil være fritaget for at bruge mundbind:  
  • Personer med vejrtrækningsproblemer
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
  • Personer der er fysisk eller mental svækket, som gør at de af den grund ikke selv kan fjerne mundbindet
  • Personer som har fysiske forandringer i ansigtet der gør at de ikke kan bære mundbind
  • Børn under 12 år
 • Mundbindet skal fjernes, hvis borgeren får svære gener eller ubehag som f.eks. vejrtrækningsproblemer
 • Der udleveres gratis mundbind til de borgere som ikke selv har medbragt et mundbind, men borgeren må ikke oplyses om det
 • Chaufføren er ansvarlig for, at der forefindes mundbind i køretøjet
 • Chaufføren skal kende til vejledninger for korrekt brug af mundbind og kan være borgerne behjælpelig med at få mundbindet på

 

 

Vil I sørge for, at disse retningslinier bliver oplyst til alle chaufførerne, således at det fungerer fra mandag morgen og gerne også fra hjemkørsel i dag?

 

God og varm weekend

 

Lene Degn Christensen

Specialist

 

Sekretariatet, Team kvalitet og myndighed

Skoleafdelingen

Kontakt os

Silkebus A/S

 
Log ind (til medarbejdere)

Vi støtter blandt andet BSH – SIF og Silkeborg Voel.

ISO miljøcertificeret - Medlem af Danske Busvognmænd - Medlem af rejsegarantifonden – nr. 2957.